ABOUT US

EYEBROW AND FACIAL TREATMENT SALON.
EYEBROW AND FACIAL TREATMENT SALON.

เทรนด์ความงามในปัจจุบันนี้เริ่มมุ่งเน้นไปที่ความเป็นธรรมชาติ ความงามในอุดมคติของผู้หญิงทุกคน คือความงามที่ดูดีได้ในแบบตัวเองและไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไป (Effortlessly Chic) ที่ “Sopracie” The Eyebrow & Facial Treatment Salon ผู้เชี่ยวชาญในออกแบบและตกแต่งคิ้ว ขอนำเสนอเทคนิคการออกแบบที่เป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Customized) ที่สามารถแก้ไข ปรับแต่งทรงคิ้วซึ่งเน้นผลลัพธ์ที่สวยประณีต ดูดีมีคลาส เป็นธรรมชาติ เสริมสไตล์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากที่สุด เพื่อความงามโดยไม่ต้องพึ่งการแต่งหน้าตลอดเวลา แม้ยามตื่นนอน

ด้วยการบริการออกแบบดีไซน์รูปคิ้วให้เหมาะสมกับรูปหน้า (Eyebrow Shaping & Design) แบบเฉพาะตัว (Customized) ร่วมกับเทคนิคพิเศษ Eyebrow Embroidery การฝังสีคิ้วชั่วคราวที่ต้องใช้ความละเอียดพิถีพิถันไม่ต่างจากการงานฝีมือแบบแฮนด์เมด ถือเป็นการรังสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกบนใบหน้า ทำให้ได้รูปคิ้วที่สวยดูดี ซึ่งเทคนิคนี้รังสรรค์ขึ้นเฉพาะที่ Sopracie แห่งเดียวในเมืองไทยเท่านั้น

EYEBROW AND FACIAL TREATMENT SALON.

ที่โซพราซี เราใช้เทคนิคการฝังสีคิวแบบ embroidery เป็นแห่งแรกในไทย เทคนิค embroidery คือการ ถักหรือฝังสีเข้าไปตามแนวเฉียงของบริเวณผิวหนังชั้นที่หนึ่ง และชั้นที่สอง เข็มและอุปกรณ์ที่ใช้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเทคนิคของ embroidery เท่านั้น สีที่ใช้เป็นสีน้ำเงินให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากผิวของแต่ละบุคคล เช่นผิวขาว สีที่ได้จะออกโทนน้ำตาลมากกว่า ผิวสองสีซึ่งจะได้สีที่ออกไปทางดํามากกว่า แต่ผลลัพธ์ ที่ทุกคนได้จากการฝังสี คือ ได้รูปคิ้วที่เป็นธรรมชาติดูอ่อนเยาว์ แต่กรอบคิวคมชัด เหมาะกับรูปหน้าของ แต่ละคนมากที่สุด

EYEBROW AND FACIAL TREATMENT SALON

ที่่ีโซปราซ่ี เราใช้เทคนิคการฝังสีคิวแบบ embroidery เป็นแห่งแรกในไทย เทคนิค embroidery คือการ ถักหรือฝังสีเข้าไปตามแนวเฉียงของบริเวณผิวหนังชั้นที่หนึ่ง และชั้นที่สอง เข็มและอุปกรณ์ที่ใช้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเทคนิคของ embroidery เท่านั้น สีที่ใช้เป็นสีน้ำเงินให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากผิวของแต่ละบุคคล เช่นผิวขาว สีที่ได้จะออกโทนน้ำตาลมากกว่า ผิวสองสีซึ่งจะได้สีที่่ีออกไปทางดํามากกว่า แต่ผลลัพธ์ ที่ทุกคนได้จากการฝังสี คือ ได้รูปคิ้วที่เป็นธรรมชาติดูอ่อนเยาว์ แต่กรอบคิวคมชัด เหมาะกับรูปหน้าของ แต่ละคนมากที่่ีสุด

CONTACT US

Siam Paragon B Floor, Jewel Zone,
Pathumwan, Bangkok
Tel : 02-610-9169 / 085-357-2642